Selecteer een pagina

Is het bij bouwen en verbouwen altijd een vereiste om een bouwvergunning aan te vragen? Het is een vraag die door ongelofelijk veel mensen elke dag opnieuw overal ter wereld wordt gesteld. Het is van belang om er op dit vlak rekening mee te houden dat het al dan niet verplicht moeten regelen van een bouwvergunning afhankelijk is van de nationale wetgeving van het land in kwestie. Dit is dus ook het geval in Nederland. Hier in Nederland geldt dat de zogenaamde Woningwet bepaalt voor welke werkzaamheden er nu wel en voor welke er vooral geen bouwvergunning dient te worden aangevraagd. Dit gezegd hebbende is het zo dat de bouwvergunning niet wordt uitgereikt door de federale overheid. Dit gebeurt immers in alle landen steeds door de gemeente waarin de bouw in kwestie plaats zal vinden.

  • Toetsing van het bouwplan voor bouwvergunning

Zoals reeds aangegeven is het in Nederland de Woningwet die zal bepalen of er voor de werkzaamheden die jij wenst uit te voeren een bouwvergunning moet worden aangevraagd of niet. Om hier uitsluitsel over te geven dient er in de praktijk rekening te worden gehouden met vier verschillende vooropgestelde regels. Het gaat hierbij om de volgende:

 

  • Er wordt gekeken naar het bestemmingsplan;
  • Er wordt rekening gehouden met het bouwbesluit;
  • De lokale bouwverordening wordt er op nagekeken;
  • De werkzaamheden worden getoetst aan de redelijke eisen van welstand;

 

In principe is het zo dat er in Nederland eigenlijk helemaal geen sprake meer is van een echte bouwvergunning. In plaats daarvan werd op 1 oktober 2010 de zogenaamde omgevingsvergunning ingevoerd. Deze vergunning staat er om bekend een stuk meer omvattend te zijn. Ook voor deze nieuwe vorm van bouwvergunning blijft uiteraard gelden dat er in de praktijk altijd een toetsing moet gebeuren voordat er kan worden bepaald of de vergunning voor jouw werkzaamheden nu wel of niet is vereist.

  • Hoelang dient het aanvragen van een bouwvergunning

Blijkt uit de toetsing dat de werkzaamheden die jij graag wil laten uitvoeren inderdaad zijn onderworpen aan het aanvragen van een bouwvergunning? In dat geval is het belangrijk om deze aanvraag zo snel mogelijk te doen. Het is namelijk zo dat een Nederlandse gemeente over twee maanden, zijnde concreet acht weken beschikt om de aanvraag van een bouwvergunning te behandelen. Bovendien is het ook nog eens zo dat er aanvullend op deze termijn nog eens éénmalig zes weken kunnen worden toegevoegd indien de omstandigheden dit vereisen. Kan de aangevraagde bouwvergunning door de gemeente binnen de vooropgestelde termijn niet worden toegekend? Dan zal deze van rechtswege worden verstrekt. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de bouwvergunning zal worden afgeleverd.

  • Hoeveel bedragen de kosten voor de bouwvergunning?

Tot slot is het uiteraard ook altijd interessant om te weten met welke kosten je kan worden geconfronteerd voor wat het aanvragen van een bouwvergunning betreft. Wat dit betreft is het mogelijk dat de gemeente die de bouwvergunning moet afleveren zogenaamde legeskosten in rekening brengt. Het betreft hier in het merendeel van de gevallen een bepaald percentage van de bouwsom. Hoeveel dit percentage exact bedraagt is altijd afhankelijk van de gemeente in kwestie. Je kan echter al snel rekenen op tussen de 1 en 4 procent.