Selecteer een pagina

Wanneer u, uw intrek neemt in een woning zijn er diverse verzekeringen die u op z’n minst zou moeten overwegen. Eén van die verzekeringen is de inboedelverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze tussenkomt in de schade die mogelijks wordt veroorzaakt aan de inboedel. Dit kan heel wat zijn. Bovendien is het zo dat er ook een groot aantal verschillende soorten schadegevallen worden gedekt. In ieder geval, wilt u er zeker van zijn dat u bij schade aan uw inboedel niet met lege handen achter zult blijven? Zou u zich daar dan ook graag op gepaste wijze tegen willen laten verzekeren? In dat geval is het zonder meer een aanrader om ervoor te kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten. Waarom? Dat leggen we u graag uit door middel van de informatie hier op deze pagina!

            Wanneer komt de inboedelverzekering van pas bij schade?

Alvorens een inboedelverzekering af te sluiten is het niet meer dan logisch dat u zich de vraag stelt wanneer die verzekering nu precies tussenkomt. Met andere woorden, welke verschillende vormen van schade aan de inboedel worden er gedekt en welke zijn uitgesloten? En wat behoort er bovendien precies allemaal tot de inboedel? Laat ons in eerste instantie even kijken naar de verschillende soorten schadegevallen waarvoor deze verzekering afsluiten wenselijk is.

               1.) Brand- en / of waterschade

Het meest voor de hand liggend is natuurlijk schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een brand. Waarom is dit het meest voor de hand liggend? Omdat de inboedelverzekering nu eenmaal onder de brandverzekering valt. Niet alleen schade door brand, maar ook waterschade wordt standaard gedekt. Dit geldt uiteraard ook voor mogelijke blusschade wanneer daar sprake van is. Let wel, de inboedelverzekering komt alleen tussen voor brandschade aan de inboedel. Voor de opstalverzekering is de eigenaar van het vastgoed in kwestie verplicht (niet wettelijk verplicht, maar wel wanneer hij die schade gedekt wil zien worden) om een opstalverzekering af te sluiten. Dit geldt ook voor de andere vormen van schade overigens.

               2.) Bij een inbraak of bij diefstal

Het spreekt voor zich dat de inboedel van uw woning eveneens vatbaar is voor schade van buitenaf. Ook in dat geval kan de inboedelverzekering tussenkomen bij mogelijks geleden schade. Denk bijvoorbeeld maar eens aan schade als gevolg van een inbraak of aan diefstal van de inboedel. Belangrijk om rekening mee te houden is echter dat de inboedel zich op het moment van de inbraak of diefstal in de woning dient te bevinden. Met andere woorden, inboedel welke zich buitenshuis bevindt is niet gedekt. Wel is het mogelijk om daar een aparte dekking voor af te sluiten. Standaard maakt deze dekking evenwel geen deel uit van de inboedelverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden, tenzij anders aangegeven.

 

Wat valt er onder de dekking van mijn inboedelverzekering?

 

            Wat met de inboedel buitenshuis?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de inboedelverzekering standaard enkel en alleen de inboedel dekt welke in de woning is terug te vinden. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden. Gaat u dus met andere woorden op stap en neemt u tijdens uw uitstap uw laptop, smartphone en andere zaken mee? Wordt er vervolgens één van deze zaken gestolen of raken ze verloren? Dan betekent dat, dat u daarvoor helaas niet zult kunnen rekenen op tussenkomst van uw inboedelverzekering. Van zodra de inboedel de woning verlaat is ze dan ook niet langer gedekt. Let wel, dit betekent niet dat er hier geen oplossing voor bestaat. Een aanvullende dekking afsluiten voor de inboedelverzekering kan er namelijk voor zorgen dat u alsnog de mogelijkheid krijgt om deze inboedel in te laten dekken.

 

Het afsluiten van een aanvullende dekking voor uw inboedelverzekering is in het bijzonder interessant voor mensen die veel onderweg zijn en daarbij gebruikmaken van dure toestellen. Het kan daarbij niet alleen gaan om een smartphone, maar bijvoorbeeld ook om een laptop en / of een tablet. Het spreekt voor zich dat deze toestellen altijd het slachtoffer kunnen worden van bijvoorbeeld diefstal. Wilt u er zeker van zijn dat u ook in een dergelijk geval kunt rekenen op een compensatie vanuit de inboedelverzekering? Dan zult u daarvoor dus wel een aanvullende dekking moeten afsluiten. Hier zijn uiteraard ook extra kosten aan verbonden.

            Wat met de premie van de inboedelverzekering?

De premie welke dient te worden betaald voor de inboedelverzekering wordt in de praktijk bepaald aan de hand van de waarde waar de inboedel over beschikt. Het is daarbij belangrijk om er rekening mee te houden dat er op twee verschillende manieren waarde kan worden toegekend aan de inboedel. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen:

 

  1. De globale inventaris van de inboedel;
  2. Een waardeschatting van bijzondere stukken inboedel zoals antiek of kunst;

 

Des te meer inboedel u heeft en des te specialer die inboedel is, des te hoger uiteraard de kosten zullen uitvallen. Zorg er hoe dan ook altijd voor dat de waarde van uw inboedel niet wordt overschat. Het over verzekeren van de inboedel kan op het eerste zicht een vorm van extra veiligheid lijken, maar dat is het niet. In de praktijk zult u die meerwaarde immers nooit uitgekeerd krijgen wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet. Hou er tot slot ook rekening mee dat de premie die moet worden betaald voor de inboedelverzekering in de praktijk aanzienlijk kan verschillen afhankelijk van de verzekeraar van uw keuze.

 

Bereken uw premie!

 

               Kunt u de premie van de inboedelverzekering gespreid betalen?

In principe is het zo dat de hoogte van de verzekeringspremie die moet worden betaald in de praktijk best goed meevalt. Dit gezegd hebbende is het zo dat het merendeel van de mensen uiteraard niet over één, maar wel over meerdere verzekeringen beschikken die ze moeten betalen. Al deze verschillende verzekeringen samen kunnen op financieel vlak dan ook wel degelijk behoorlijk aantikken. Gelukkig bestaat er hier een oplossing voor. In de praktijk is het namelijk zo dat u de inboedelverzekering doorgaans in verschillende termijnen kunt betalen. U dient met andere woorden de verzekeringspremie niet noodzakelijkerwijs in één keer aan het einde van het jaar te betalen. Ook een maandelijkse betaling of bijvoorbeeld een betaling per kwartaal is mogelijk. Let wel, het is mogelijk dat er hier extra kosten voor worden aangerekend. Bekijk dit dus zeker goed voordat u voor deze optie kiest.